ပထမနှစ်သင်တန်း (G-1) သို့တက်ရောက်မည့်
မောင်မယ်သစ်လွင်များအတွက် ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ငွေစာရင်းဌာန၊ စာအုပ်စာတမ်းကြေးသွင်းရမည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊
စာသင်ကြားရမည့် ငုရွှေဝါစာသင်ဆောင်များကို ရှာရလွယ်ကူစေရန် မြေပုံအကြမ်း....

အရှေ့အရပ် - ၆၂ လမ်း
အနောက်အရပ် - ၆၃ လမ်း
တောင်အရပ် - စံပယ်လမ်း
မြောက်အရပ် - သရဖီလမ်း

မှတ်ချက် - G-1 သို့တက်ရောက်မည့်သူများအတွက်သာ သီးသန့်ဆွဲထားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်... တစ်ချို့ဌာနများ မြေပုံတွင်မပါဝင်ပါ....