ပြေးခုန်ပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်ရန် စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသား/သူများ မည်သူမဆို (၁၂.၁၂..၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ စိတ်ကျန်းမာရေးသူနာပြုစုမှုပညာဌာန၌ စာရင်းပေးနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်...

 

၂၀၂၀-ပညာသင်နှစ်တွင် ပထမနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်းမှ အဆောင်နေထိုင်ခွင့်
ရသူ စာရင်း

 

တတိယနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁/၂၀၁၉)
ပုံမှန်စာ​မေးပွဲ​အောင်စာရင်း

 

အထူးပြုသူနာပြုဒီပလိုမာ(၉)လသင်တန်း
၀င်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်စာရင်း