ဒုတိယနှစ်သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(၁/၂၀၁၉)
အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုသူနာပြုစုမှုပညာဘာသာရပ်အသီးသီး၏ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

 

ပထမနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့‌ (ပေါင်းကူး)(1/2019) Off-campus
Semester 2 + Semester 3 End Exam
စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

 

ဒုတိယနှစ်သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(၁/၂၀၁၉)
သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အသီးသီး၏ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း