၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၌ ဖွင့်လှစ်မည့်
သူနာပြုသိပ္ပံ(ပေါင်းကူး) B.N.Sc(Bridge)(On-Campus Program) (၁) နှစ်သင်တန်း
လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း